ΦΟΡΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση μεταξύ εσας και www.blog.thecharmingeffect.com  εντός 14 ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την επομένη της αγοράς

Παρακαλώ συμπληρώστε το παρακάτω έγγραφο, σε περίπτωση που επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση.

Θυμηθείτε να συμπεριλάβετε την φόρμα αυτή συμπληρωμένη μαζί με το πακέτο επιστροφής.

 

ΠΡΟΣ THECHARMINGEFFECT Ρηγα Φερραίου 64 , Καλαμάκι

Τκ 17455 e-mail care@blog.thecharmingeffect.com

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δηλώνω ότι υπαναχωρώ και θέλω να ακυρώσω την αγορά, αξίας ……… με τα εξής προϊόντα……………………………………………………………………………………………………………………..,

αξίας…………..  Η παραγγελία  έγινε την …./…./…..  και παρέλαβα την …./…./….

Γνωρίζω και αποδέχομαι πως τα έξοδα αποστολής (σε περίπτωση που έχουν αποσταλεί τα εμπορεύματα) με επιβαρύνουν ολοσχερώς και θα επιβαρυνθώ με τα έξοδα επιστροφής.

 

Οφείλω επίσης να στείλω πίσω τα αγαθά στην κατάσταση που τα παρέλαβα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που σας δηλώνω ότι υπαναχωρώ από την παρούσα σύμβαση.

 

Η επιστροφή των χρημάτων στον λογαριασμό μου πραγματοποιείται μετά την παραλαβή των αγαθών στην έδρα της επιχείρησης.

Ημερομηνία……./……./…….

Υπογραφή (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.)